Stop AutoRedirect: DISABLED Switch state

This gateway through Tor hidden services provides convenient access to Web/Tor services. It is a pure proxy that forwards requests to the respective hidden/web service. We do not store any data and are not liable for the content. Abuse: abuse@onion.gold


Завідувач сектору внутрішньої безпеки по Центрально-Західному міжрегіональному управлінню з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Управління внутрішньої безпеки

м. Київ

(063) 873-30-22

Загальні умови

Загальні умови

Посадові обов’язки

-        здійснює керівництво діяльністю сектору;

-        несе персоналу відповідальність за виконання покладених на сектор завдань і функцій;

-        своєчасно доповідає керівництву Управління про виявленні правопорушення та надзвичайні події;

-        визначає основні напрямки діяльності, характер роботи сектору відповідно до завдань та функцій;

-        координує діяльність сектору, забезпечує взаємодію з іншими структурними підрозділами Управління внутрішньої безпеки, правоохоронними органами та іншими установами;

-        безпосередньо контролює роботу працівників сектору щодо виконання покладених функцій та завдань;

-        здійснює розгляд підсумків оперативно-службової діяльності працівників сектору, матеріалів перевірок стану їх роботи;

-        організовує підготовку матеріалів та за наявності підстав вносить пропозиції начальнику Управління внутрішньої безпеки щодо їх розгляду на нарадах, забезпечує виконання прийнятих рішень;

-        контролює розгляд і вирішення звернень громадян, запитів і звернень народних депутатів України, скарг громадян, запитів на інформацію;

-        приймає участь у нарадах керівництва Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, з питань вдосконалення роботи щодо попередження правопорушень та надзвичайних подій;

-        здійснює дії та проводить заходи, у тому числі процесуальні, в межах повноважень, визначених Кримінальним процесуальним, Кримінальним, Кримінально-виконавчим кодексами та законами України;   

-        забезпечує додержання режиму секретності та здійснює постійний контроль за охороною державної таємниці в діяльності сектору та в Центрально-Західному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції;

-        забезпечує дотримання трудової і виконавської дисципліни працівниками сектору;

-        здійснює підбір кандидатів на вакантні посади до сектору внутрішньої безпеки по Центрально-Західному міжрегіональному управлінню з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Управління внутрішньої безпеки.

Умови оплати праці

- посадовий оклад згідно штатного розпису;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік (е-декларація, заповнена та подана відповідно до чинного законодавства).

7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 

Документи подаються до 18 год. 00 хв. 14 березня 2018 року

Конкурсна комісія знаходиться за адресою: м. Київ,         вул. Мельникова, 81

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових стрільців, 73, о 15 год. 00 хв.               22 березня 2018 року, тестування (при собі мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України)  

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію       з питань проведення конкурсу

Омельченко Руслан Васильович,

(063) 873-30-22,

kadri_admindkvs@ukr.net

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальністю «Право» або «Правоохоронна діяльність»

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Лідерство

вміння мотивувати до ефективної професійної діяльності;
сприяння всебічному розвитку особистості

2

Управління організацією роботи

чітке бачення цілі;
ефективне формування та управління процесами

3

Комунікація та взаємодія

вміння ефективно слухати та сприймати думки;

вміння ефективно дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово)

4

Досягнення результатів

сфокусовані зусилля для досягнення результату;

запобігання та ефективне подолання перешкод

4

Стресостійкість

управління своїми емоціями

5

Аналітичні здібності

логічне мислення;

встановлення причинно-наслідкового зв’язку

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» 

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно

до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про державну таємницю»;

Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України»;

Положення про Міністерство юстиції України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня      2014 року № 228;

Постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій;

Інші нормативні акти, які мають відношення до виконання службових обов’язків, сучасні методи управління персоналом, правила охорони праці та протипожежного захисту.   

3

Професійні чи технічні знання

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями, вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку