Stop AutoRedirect: DISABLED Switch state

This gateway through Tor hidden services provides convenient access to Web/Tor services. It is a pure proxy that forwards requests to the respective hidden/web service. We do not store any data and are not liable for the content. Abuse: abuse@onion.gold


Заступник начальника відділу виявлення корупції Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства юстиції України

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

10080 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

-       здійснює керівництво діяльністю відділу у разі відсутності начальника відділу;

-        визначає основні напрями діяльності, характер роботи відділу відповідно до завдань та функцій;

-        координує діяльність відділу, забезпечує взаємодію з іншими структурними підрозділами Управління та Міністерства, правоохоронними органами України та іноземних держав, експертними та іншими установами;

-        безпосередньо контролює роботу працівників відділу щодо виконання покладених функцій та завдань;

-         організовує підготовку матеріалів та за наявності підстав вносить пропозиції начальнику відділу та Управління щодо їх розгляду на нарадах, забезпечує виконання прийнятих рішень;

-        організовує в межах компетенції відділу виконання організаційно-розпорядчих документів, завдань і службових доручень керівництва Управління та Міністерства;

-        проводить оперативні наради, заслуховує звіти підлеглих працівників про виконану роботу;

-        приймає участь в розробці проектів наказів та інших організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції відділу;

-        розглядає документи, що надійшли до відділу, у тому числі ті, що містять державну таємницю, у межах компетенції підписує, затверджує та візує службову документацію;

-        здійснює розгляд  звернень громадян, звернень народних депутатів України, повідомлень у засобах масової інформації;

-        організовує роботу з оприлюднення публічної інформації з питань, що належать до компетенції відділу;

-        організовує прийом громадян з питань, що належать до компетенції відділу;

-        організовує ведення первинного обліку роботи, складання статистичної звітності про роботу відділу, підписує її та несе персональну відповідальність за достовірність відображеної у ній інформації;

-        вносить у встановленому порядку пропозиції щодо заохочення чи накладення на працівників відділу дисциплінарних стягнень, а також щодо зміни в оплаті їх праці, наданні відпусток;

-        забезпечує дотримання трудової і виконавчої дисципліни працівниками відділу, здійснює профілактично-виховні заходи серед них;

-       виконує інші завдання і службові доручення начальника відділу, начальника Управління та керівництва Міністерства.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 10080 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 25.01.2018 № 24 «Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду
на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному
веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи подаються до 18 год. 00 хв. 20 лютого 2018 року, за адресою:

м. Київ, пров. Рильський, 10

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових стрільців, 73, о 10 год. 00 хв 27 лютого 2018 року (тестування)

 

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем магістра в галузі знань «Право»

2.

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до професійної компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

Лідерство

вміння обґрунтовувати власну позицію;

досягнення кінцевих результатів

 

Прийняття ефективних рішень

вирішувати комплексні завдання;

вміння працювати при багатозадачності

 

Управління організацією роботи та персоналом

вміння працювати в команді та керувати командою,

організація і контроль роботи;

оцінка і розвиток підлеглих

 

Особистісні компетенції

дисципліна  і системність;

самоорганізація та орієнтація на розвиток

вміння працювати в стресових ситуаціях

 

Професійні знання

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», «Про очищення влади», «Про Національне антикорупційне бюро України»; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил етичної поведінки державних службовців»; Кримінальний, Кримінально-процесуальний, Кримінально-виконавчий кодекси України, інші нормативні акти в сфері запобігання та виявленні корупції

 

Професійні чи технічні знання

впевнений користувач ПК (Microsoft Office, Internet), вміння користуватися базами даних, реєстрами, вільне користування законодавчою базою Liga