Stop AutoRedirect: DISABLED Switch state

This gateway through Tor hidden services provides convenient access to Web/Tor services. It is a pure proxy that forwards requests to the respective hidden/web service. We do not store any data and are not liable for the content. Abuse: abuse@onion.gold


Заступник начальника Управління - начальник відділу аудиту ефективності та координації діяльності підпорядкованих підрозділів (спеціалістів) внутрішнього аудиту Управління внутрішнього аудиту

м. Київ

(063) 873-30-22

Загальні умови

Загальні умови

Посадові обов’язки

-          за дорученням керівництва здійснювати аналіз проектів рішень, пов’язаних з використанням грошових коштів та майна Адміністрації ДКВС України, для забезпечення їх цільового та ефективного використання;

-          володіти нормативною базою з питань фінансової дисципліни та аудиту;

-          забезпечувати реалізацію плану діяльності Управління у визначений термін, систематизувати, опрацьовувати, аналізувати та узагальнювати інформацію з метою визначення досягнень та заходів, спрямованих на усунення недоліків у цій діяльності;

-          здійснювати планування внутрішніх аудитів відповідно до Стандартів внутрішнього аудиту та внутрішніх документів;

-          готувати проекти планів проведення внутрішніх аудитів та розрахунків планового робочого часу спеціалістів на проведення внутрішніх аудитів;

-          готувати проекти програм проведення внутрішнього аудиту;

-          дотримуватись принципів професійної діяльності, а саме: сумлінності, незалежності та об’єктивності, конфіденційності, професійної компетентності;

-          невідкладно інформувати начальника Управління про виявлені ознаки шахрайства, корупційних діянь або нецільового використання бюджетних коштів, марнотратства, зловживання службовим становищем та інших порушень фінансово-бюджетної дисципліни, які призвели до втрат чи збитків, з наданням рекомендацій щодо вжиття необхідних заходів;

-          незалежно та об'єктивно здійснювати внутрішній аудит, уникати та не допускати конфлікту інтересів, не розголошувати державну, комерційну та службову таємниці, яка стала йому відома під час виконання покладених на нього завдань, крім випадків, передбачених законодавством;

-          надавати оцінку контролю за ефективним використанням та збереженням об’єктів державної власності;

-          здійснювати моніторинг результатів впровадження рекомендацій, наданих за результатами внутрішнього аудиту.

Умови оплати праці

- посадовий оклад згідно штатного розпису;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік (е-декларація, заповнена та подана відповідно до чинного законодавства).

7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 

Документи подаються до 18 год. 00 хв. 14 березня 2018 року

Конкурсна комісія знаходиться за адресою: м. Київ,         вул. Мельникова, 81

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових стрільців, 73, о 15 год. 00 хв.               22 березня 2018 року, тестування (при собі мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України)  

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію       з питань проведення конкурсу

Омельченко Руслан Васильович,

(063) 873-30-22,

kadri_admindkvs@ukr.net

 

Вимоги до професійної компетентності

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Ефективність аналізу та висновків

здатність ефективно узагальнювати інформацію;

здатність встановлювати логічні взаємозв’язки

2

Командна робота

орієнтація на командний результат

3

Комунікація та взаємодія

вміння ефективно слухати та сприймати думки;

вміння ефективно дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово)

4

Досягнення результатів

сфокусовані зусилля для досягнення результату;

запобігання та ефективне подолання перешкод;

чітке бачення результату

4

Стресостійкість

управління своїми емоціями;

розуміння своїх емоцій;

оптимізм та впевненість в собі

5

Аналітичні здібності

логічне мислення;

встановлення причинно-наслідкового зв’язку

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» 

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно

до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Бюджетний кодекс України;

Порядок утворення структурних підрозділів внутрішнього аудиту та проведення такого аудиту в міністерствах, інших центральних органах виконавчої влади, їх територіальних органах та бюджетних установах, які належать до сфери управління міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 28.09.2011 № 1001;

Стандарт внутрішнього аудиту, затверджений наказом Міністерства фінансів України від 04.10.2011№ 1247;

Порядок проведення внутрішнього аудиту в системі Міністерства юстиції України, затверджений наказом Міністерства юстиції України від 23.09.2016 № 2781/5;

Кодекс етики працівників підрозділу внутрішнього аудиту, затверджений наказом Міністерства фінансів України        від 29.09.2011 № 1217.