Stop AutoRedirect: DISABLED Switch state

This gateway through Tor hidden services provides convenient access to Web/Tor services. It is a pure proxy that forwards requests to the respective hidden/web service. We do not store any data and are not liable for the content. Abuse: abuse@onion.gold


Заступник начальника головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальника Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Харківській області

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-16-98 Пархоменко Лариса Омелянівна

Загальні умови

Посадові обов’язки

забезпечення виконання завдань, покладених на головне територіальне управління юстиції, щодо реалізації державної політики у сферах державної реєстрації актів цивільного стану, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, державної реєстрації юридичних осіб, громадських формувань, фізичних осіб – підприємців, державної реєстрації друкованих засобів масової інформації, внесення на розгляд Міністерства юстиції України пропозицій щодо формування та реалізації політики у зазначених сферах;

організація, координація та контроль діяльності Управління державної реєстрації та інших структурних підрозділів головного територіального управління юстиції, що забезпечують реалізацію державної політики у вищезазначених сферах.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 9000,00 грн;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці державних органів» (зі змінами);

надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

строково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування).

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Документи приймаються за адресою:

м. Київ, пров. Рильський, 10

до 16 год. 45 хв. 02 березня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових стрільців, 73; 10 год. 00 хв. 13 березня 2018 року (тестування).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Пархоменко Лариса Омелянівна, р.т. (044) 271 16 98, l.parkhomenko@minjust.gov.ua.

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Правознавство», «Міжнародне право».

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років;

досвід роботи у сфері права не менше двох років.

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до професійної компетентності

Прийняття ефективних рішень

-          вміння вирішувати комплексні завдання;

-          ефективно використовувати ресурси (у тому числі трудові і матеріальні);

-          аналіз діяльності та планування заходів щодо її реалізації;

-          вміння працювати з великими масивами інформації;

-          вміння працювати при багатозадачності;

-          встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.

 

Комунікації та взаємодія

-          вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

-          співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

-          відкритість.

 

Впровадження змін

-          реалізація плану змін;

-          здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

-          оцінка ефективності здійснених змін.

 

Управління організацією роботи та персоналом

-          організація і контроль роботи;

-          вміння працювати в команді та керувати командою;

-          мотивування;

-          оцінка і розвиток підлеглих;

-          вміння розв’язання конфліктів.

 

Особистісні компетенції

-          аналітичні здібності;

-          дисциплінованість;

-          інноваційність;

-          самоорганізація та орієнтація на розвиток;

-          дипломатичність;

-          відповідальність;

-          сумлінність;

-          стресостійкість;

-          комунікабельність.

 

Професійні знання

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції».

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України, що стосуються діяльності Міністерства у сфері державної реєстрації (у тому числі Закони України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»,  «Про політичні партії в Україні», «Про громадські об'єднання», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про інформаційні агентства», «Про нотаріат») та видані на їх підставі підзаконні нормативно-правові акти; Цивільний кодекс України, Кодекс адміністративного судочинства України; міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій.

 

Професійні чи технічні знання

Основи державного управління, фінансів, менеджменту організацій; технологія адміністративної роботи, правила ділового етикету та ділової мови;

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga.