Stop AutoRedirect: DISABLED Switch state

This gateway through Tor hidden services provides convenient access to Web/Tor services. It is a pure proxy that forwards requests to the respective hidden/web service. We do not store any data and are not liable for the content. Abuse: abuse@onion.gold


Перший заступник начальника Головного територіального управління юстиції у Луганській області

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-16-98 Пархоменко Лариса Омелянівна

Загальні умови

Посадові обов’язки

забезпечення реалізації головним територіальним управлінням юстиції державної правової політики, державної політики з питань банкрутства,

забезпечення роботи нотаріату;

експертне забезпечення правосуддя; 

забезпечення протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, та фінансуванню тероризму (щодо нотаріусів, адвокатів та інших осіб, які надають юридичні послуги);

внесення пропозицій щодо формування та реалізації політики у зазначених сферах;

забезпечення представництва Урядового уповноваженого у справах Європейського суду з прав людини;

здійснення організації діяльності головного територіального управління юстиції, його структурних підрозділів, підвідомчих органів та установ юстиції.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 10088,00 грн;

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці державних органів» (зі змінами);

надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою (у разі подання документів для участі у конкурсі через Єдиний портал вакансій державної служби НАДС подається копія такого посвідчення, а оригінал обов’язково пред’являється до проходження тестування).

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік.

Документи приймаються за адресою:

м. Київ, пров. Рильський, 10

до 16 год. 45 хв. 02 березня 2018 року.

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових стрільців, 73; 10 год. 00 хв. 13 березня  2018 року (тестування).

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Пархоменко Лариса Омелянівна, р.т. (044) 271 16 98, l.parkhomenko@minjust.gov.ua.

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

Вища освіта за освітнім ступенем магістра за спеціальністю «Правознавство», «Міжнародне право».

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років;

досвід роботи у сфері права не менше двох років.

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою.

 

Вимоги до професійної компетентності

Прийняття ефективних рішень

-          вміння вирішувати комплексні завдання;

-          ефективно використовувати ресурси (у тому числі трудові і матеріальні);

-          аналіз діяльності та планування заходів щодо її реалізації;

-          вміння працювати з великими масивами інформації;

-          вміння працювати при багатозадачності;

-          встановлення цілей, пріоритетів та орієнтирів.

 

Комунікації та взаємодія

-          вміння ефективної комунікації та публічних виступів;

-          співпраця та налагодження партнерської взаємодії;

-          відкритість.

 

Впровадження змін

-          реалізація плану змін;

-          здатність підтримувати зміни та працювати з реакцією на них;

-          оцінка ефективності здійснених змін.

 

Управління організацією роботи та персоналом

-          організація і контроль роботи;

-          вміння працювати в команді та керувати командою;

-          мотивування;

-          оцінка і розвиток підлеглих;

-          вміння розв’язання конфліктів.

 

Особистісні компетенції

-          аналітичні здібності;

-          дисциплінованість;

-          інноваційність;

-          самоорганізація та орієнтація на розвиток;

-          дипломатичність;

-          відповідальність;

-          сумлінність;

-          стресостійкість;

-          комунікабельність.

 

Професійні знання

Знання законодавства

Конституція України;

Закон України «Про державну службу»;

Закон України «Про запобігання корупції».

 

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України, що стосуються діяльності територіальних органів юстиції (у тому числі Закони України «Про політичні партії в Україні», «Про громадські об'єднання», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про інформаційні агентства», «Про нотаріат», «Про безоплатну правову допомогу», «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»); міжнародні договори, згоду на обов’язковість яких надано Верховною Радою України, постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій.

 

Професійні чи технічні знання

Основи державного управління, фінансів, менеджменту організацій; технологія адміністративної роботи, правила ділового етикету та ділової мови;

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga