Stop AutoRedirect: DISABLED Switch state

This gateway through Tor hidden services provides convenient access to Web/Tor services. It is a pure proxy that forwards requests to the respective hidden/web service. We do not store any data and are not liable for the content. Abuse: abuse@onion.gold


Начальник Відділу юридичного забезпечення

м. Київ

(063) 873-30-22

Загальні умови

Загальні умови

Посадові обов’язки

-        здійснює керівництво діяльністю відділу;

-        організовує та контролює виконання наказів;

-        керує розробкою проектів нормативних та нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Адміністрації ДКВС України;

-        забезпечує здійснення контролю за станом справ у сфері діяльності відділу, вживає необхідних заходів щодо його поліпшення;

-        проводить нормативно-правову експертизу проектів наказів, що подаються на підпис керівнику державного органу;

-        організовує та контролює своєчасний та якісний розгляд працівниками відділу листів, звернень та інших документів від органів державної влади, юридичних та фізичних осіб, в тому числі запитів про надання публічної інформації, та контролює підготовку відповідей на них;

-        представляє в установленому законодавством порядку інтересів Адміністрації ДКВС України в судах та інших органах під час розгляду правових питань і спорів;

-        здійснює організацію претензійної і ведення позовної роботи;

-        контролює правове забезпечення договірної діяльності Адміністрації ДКВС України, в тому числі участь у розробці господарських та інших договорів;

-        контролює  та погоджує проекти наказів, розпоряджень, та інших організаційно-розпорядчих документів Адміністрації ДКВС України;

-        розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції Адміністрації ДКВС України;

-        представляє у встановленому законодавством порядку інтересів Адміністрації ДКВС України в судах;

-        контролює підготовку висновків та надання довідок з правових питань, які виникають в діяльності Адміністрації ДКВС України;

-        контролює організацію ведення первинного обліку роботи та реєстрів.

Умови оплати праці

- посадовий оклад згідно штатного розпису;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік (е-декларація, заповнена та подана відповідно до чинного законодавства).

7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 

Документи подаються до 18 год. 00 хв. 14 березня 2018 року

Конкурсна комісія знаходиться за адресою: м. Київ,         вул. Мельникова, 81

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових стрільців, 73, о 15 год. 00 хв.               22 березня 2018 року, тестування (при собі мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України)  

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію       з питань проведення конкурсу

Омельченко Руслан Васильович,

(063) 873-30-22,

kadri_admindkvs@ukr.net

 

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта в галузі знань «Право» за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста

2

Досвід роботи

досвід роботи на посадах державної служби категорій "Б" чи "В" або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Ефективність аналізу та висновків

здатність ефективно узагальнювати інформацію;

здатність встановлювати логічні взаємозв’язки.

2

Лідерство

вміння обґрунтовувати власну позицію;

досягнення кінцевих результатів.

 

3

Командна робота

командна робота.

4

Комунікація та взаємодія

вміння ефективно слухати та сприймати думки;

вміння ефективно дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово).

5

Досягнення результатів

сфокусовані зусилля для досягнення результату;

запобігання та ефективне подолання перешкод.

6

Стресостійкість

управління своїми емоціями.

7

Аналітичні здібності

логічне мислення;

встановлення причинно-наслідкового зв’язку.

8

Особистісні компетенції

дисципліна і системність;

самоорганізація та орієнтація на розвиток;

вміння працювати в стресових ситуаціях.

 

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» 

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно

до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Кримінальний кодекс України;

Кримінально-виконавчий кодекс України;

Бюджетний кодекс України;

Господарський кодекс України;

Господарський процесуальний кодекс України;

Кодекс України про адміністративні правопорушення;

Кодекс адміністративного судочинства України;

Кодекс законів про працю України;

Цивільний кодекс України;

Цивільний процесуальний кодекс України;

Земельний кодекс України;

Закон України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»;

Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу»;

Закон України «Про Національну поліцію»;

Закон України «Про захист персональних даних»