Stop AutoRedirect: DISABLED Switch state

This gateway through Tor hidden services provides convenient access to Web/Tor services. It is a pure proxy that forwards requests to the respective hidden/web service. We do not store any data and are not liable for the content. Abuse: abuse@onion.gold


Головний спеціаліст (з питань інспектування в пенітенціарних закладах) Центрально-Західного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції

місто Вінниця

0432-270456

4800 грн

Загальні умови

Загальні умови

Посадові обов’язки

-  проводить вивчення та відпрацювання документів, що стосуються питань, віднесених до його компетенції;                                                                                      -  контролює здійснення регулярного моніторингу усіх установ виконання покарань та слідчих ізоляторів для цілей недопущення катувань та інших жорстоких, нелюдських або таких, що принижують гідність, видів поводження та покарання;                                                                                     - організовує регулярні відвідування установ виконання покарань та слідчих ізоляторів, участь у відомчих та міжвідомчих нарадах з цих питань;                                                 - бере участь у розробці та підготовці проектів нормативних документів;                                                                        - здійснює сприяння у створенні належних умов для тримання засуджених та ув᾿язнених;                                                                - організовує підготовку проектів обов’язкових до розгляду пропозицій та рекомендацій щодо усунення причин і умов, які призвели (можуть призвести) до вчинення порушень та виникнення недоліків у діяльності підконтрольних установ;                                                                                       - здійснює розгляд проектів актів ревізій та звітів на предмет додержання об’єктивності, ясності і вичерпності опису виявлених фактів і ревізійних дій, повноти виконання програми ревізії (аудиту) та підготовка висновків;                                                           - забезпечує ведення та складання звітності по даному напрямку роботи;                                                                                                       - здійснює розгляд особисто звернень громадян, органів виконавчої влади,  установ та організацій, що належать до його компетенції;                                                       - організовує пошук більш конструктивних шляхів реформування пенітенціарної системи.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 4800 грн;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 „Деякі питання оплати праці державних службовців” (зі змінами);                                                         - надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України „Про державну службу”)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

    на постійній основі

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2017  рік.

7. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

Строк подання документів : 15 календарних днів з дня оприлюднення інформації про проведення конкурсу на офіційному сайті Національного агентства з питань державної служби,

до 23.02.2018 року

м. Вінниця, вул. Брацлавська, 2а    

 Місце, час та дата початку проведення конкурсу

06.03.2018р.  о 10 год. 00 хв., м. Вінниця, вул. Брацлавська, 2а                                                   

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інфор-мацію з питань проведення конкурсу

Балтак Світлана Вікторівна, 097-244-77-94,

 098-858-75-37, udpts_vn@ukr.net

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до професійної компетентності

1

Ефективність аналізу та висновків

-здатність ефективно узагальнювати інформацію;

-здатність встановлювати логічні взаємозв`язки;

-здатність робити коректні висновки

2

Командна робота

-командна робота;

-орієнтація на командний результат;

-відкритість в обміні інформацією

3

Комунікація та взаємодія

-вміння ефективно слухати та сприймати думки;-вміння ефективно дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово)

4

Досягнення результатів

-чітке бачення результату;

-сфокусовані зусилля для досягнення результату;

-запобігання та ефективне подолання перешкод

5

Стресостійкість

-розуміння своїх емоцій;

-управління своїми емоціями;

-оптимізм

Професійні знання

1

Знання законодавства

Конституція України;

 

Закон України «Про державну службу»,

 

Закон України «Про запобігання корупції»,

 

2

Знання спеціального законодавства

-Закон України «Про Національне антикорупційне бюро»;

- Про затвердження Порядку розгляду звернень громадян у Державній кримінально-виконавчій службі України  від 23.07.2013  №1475/5;

- Про затвердження Інструкції з оформлення посадовими особами установ виконання покарань та слідчих ізоляторів матеріалів про адміністративні правопорушення від 08.09.2015 № 1674/5

- Про затвердження Порядку проведення службових розслідувань у Державній кримінально-виконавчій службі України  від 19.03.2015  №295/26740;

- Про затвердження Правил внутрішнього розпорядку установ виконання покарань від 29.12.2014 № 2186/5;

- Про затвердження Порядку прийняття та обліку в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах заяв і повідомлень про вчинені кримінальні правопорушення та інші події, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 11.02.2014 №  272/25049 від  08.02.2014 № 302/5. 

3

Знання сучасних інформаційних технологій

основні принципи роботи на комп’ютері та відповідні програмні засоби, впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga