Stop AutoRedirect: DISABLED Switch state

This gateway through Tor hidden services provides convenient access to Web/Tor services. It is a pure proxy that forwards requests to the respective hidden/web service. We do not store any data and are not liable for the content. Abuse: abuse@onion.gold


Головний спеціаліст відділу виявлення корупції Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства юстиції України (три вакантні посади)

м. Київ, вул. Городецького,13

(044)271-15-41 Ходак Ганна Сергіївна

9000 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

-        розробляє та проводить заходи щодо виявлення корупційних правопорушень в органах і установах системи юстиції, а також здійснює контроль за їх проведенням;

-        розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до його компетенції;

-        надає іншим структурним апарату Міністерства, органів і установ системи юстиції, а також окремим працівникам роз’яснення щодо застосування антикорупційного законодавства;

-        вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб апарату Міністерства, органів і установ системи юстиції;

-        у разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими чи службовими особами апарату Міністерства, органів і установ системи юстиції, інформує в установленому порядку про такі факти начальника відділу з питань виявлення корупції, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції;

-        повідомляє у письмовій формі начальнику відділу виявлення корупції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень посадовими особами апарату Міністерства, органів і установ системи юстиції;

виконує доручення керівництва Міністерства, начальника Управління, начальника відділу виявлення корупції та дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.

 

Умови оплати праці

 посадовий оклад – 9000 грн.

надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 25.01.2018 № 24 «Про впорядкування структури заробітної плати працівників державних органів, судів, органів та установ системи правосуддя у 2018 році»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»).

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

 безстроково

Перелік документів, необхідних для участі
в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду
на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

5. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування,  за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному
веб-сайті НАЗК).

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).

 

Документи подаються до 18 год. 00 хв. 20 лютого 2018 року, за адресою:

м. Київ, пров. Рильський, 10

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових стрільців, 73, о 10 год. 00 хв  27 лютого 2018 року (тестування)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра у галузі знань «Право»

2.

Досвід роботи

Не потребує

3.

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до професійної компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1.

Якісне виконання поставлених завдань

вміння працювати з інформацією

здатність працювати в декількох проектах одночасно

вміння вирішувати комплексні завдання

2.

 

Командна робота та взаємодія

вміння працювати в команді

вміння ефективної координації з іншими

вміння надавати зворотний зв'язок

3.

Особистісні компетенції

відповідальність

вміння працювати в стресових ситуаціях

системність і самостійність в роботі

Професійні знання

1.

Знання законодавства

Знання:

- Конституції України;

- Закону України «Про державну службу»;

- Закону України «Про запобігання корупції»

2.

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закони України «Про державну таємницю», «Про Державну кримінально-виконавчу службу України», постанови Верховної Ради України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших підзаконних нормативно-правових актів, конвенцій, стандартів та рекомендацій міжнародних організацій, Положення про Міністерство юстиції України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня 2014 року № 228, Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та виявлення корупції, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 04 вересня 2013 року № 706, а також Положення про Управління з питань запобігання та виявлення корупції Міністерства юстиції України

3.

Професійні чи технічні знання

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga