Stop AutoRedirect: DISABLED Switch state

This gateway through Tor hidden services provides convenient access to Web/Tor services. It is a pure proxy that forwards requests to the respective hidden/web service. We do not store any data and are not liable for the content. Abuse: abuse@onion.gold


Головний спеціаліст сектору внутрішньої безпеки по Північно-Східному міжрегіональному управлінню з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції Управління внутрішньої безпеки

м. Київ

(063) 873-30-22

Загальні умови

Загальні умови

Посадові обов’язки

-        формує та забезпечує реалізацію заходів з питань внутрішньої безпеки в Північно-Східному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції;

-        запобігає проникненню на службу в Північно-Східне міжрегіональне управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції осіб, які мають злочинні або корисливі наміри;

-        запобігає, виявляє, попереджає та припиняє кримінальні та інші правопорушення, що готуються або вчинені працівниками Північно-Східного міжрегіонального управління з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції та підпорядкованими йому органами та установами;

-        узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать його компетентності;

-        приймає участь у проведенні службових розслідувань за фактами вчинених правопорушень та надзвичайних подій в Північно-Східному міжрегіональному управлінні з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції, виявляє причини та умови, що їм сприяли, вживає заходи щодо їх усунення;

-        дотримується обліково-статистичної дисципліни відповідно до компетенції;

-         забезпечує впровадження у практичну діяльність сучасних можливостей, методів та практичного досвіду щодо організації, тактики і методики розкриття, документування та розслідування кримінальних та інших правопорушень.

-        забезпечує додержання режиму секретності, збереження документів і матеріальних носіїв секретної інформації, створених та отриманих у процесі діяльності;

-        координує та проводить заходи  щодо протидії фактам поширення завідомо неправдивих відомостей, які дискредитують посадових осіб, а також систему ДКВС України.

Умови оплати праці

- посадовий оклад згідно штатного розпису;

- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;

- надбавки та доплати (відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»)

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Заповнена особова картка встановленого зразка.

6. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування за минулий рік (е-декларація, заповнена та подана відповідно до чинного законодавства).

7. Посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

 

Документи подаються до 18 год. 00 хв. 14 березня 2018 року

Конкурсна комісія знаходиться за адресою: м. Київ,         вул. Мельникова, 81

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових стрільців, 73, о 15 год. 00 хв.               22 березня 2018 року, тестування (при собі мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України)  

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію       з питань проведення конкурсу

Омельченко Руслан Васильович,

(063) 873-30-22,

kadri_admindkvs@ukr.net

 

Вимоги до професійної компетентності

Кваліфікаційні вимоги

1

Освіта

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за спеціальністю «Право» або «Правоохоронна діяльність»

2

Досвід роботи

не потребує

3

Володіння державною мовою

вільне володіння державною мовою

Вимоги до компетентності

Вимога

Компоненти вимоги

1

Ефективність аналізу та висновків

здатність ефективно узагальнювати інформацію;

здатність встановлювати логічні взаємозв’язки

2

Командна робота

командна робота

3

Комунікація та взаємодія

вміння ефективно слухати та сприймати думки;

вміння ефективно дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово)

4

Досягнення результатів

сфокусовані зусилля для досягнення результату;

запобігання та ефективне подолання перешкод

4

Стресостійкість

управління своїми емоціями

5

Аналітичні здібності

логічне мислення;

встановлення причинно-наслідкового зв’язку

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

1

Знання законодавства

Знання:

Конституції України;

Закону України «Про державну службу»;

Закону України «Про запобігання корупції» 

2

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно

до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

Закон України «Про державну таємницю»;

Закон України «Про Державну кримінально-виконавчу службу України»;

Положення про Міністерство юстиції України, затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 02 липня      2014 року № 228;

Постанови Верховної Ради України, акти Президента України та Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, конвенції, стандарти та рекомендації міжнародних організацій;

Інші нормативні акти, які мають відношення до виконання службових обов’язків, сучасні методи управління персоналом, правила охорони праці та протипожежного захисту.   

3

Професійні чи технічні знання

впевнений користувач ПК (MS Office, Outlook Express, Internet), вільне користування законодавчою базою Liga та іншими інформаційно-телекомунікаційними технологіями, вміння використовувати комп'ютерне обладнання та програмне забезпечення, використовувати офісну техніку