Stop AutoRedirect: DISABLED Switch state

This gateway through Tor hidden services provides convenient access to Web/Tor services. It is a pure proxy that forwards requests to the respective hidden/web service. We do not store any data and are not liable for the content. Abuse: abuse@onion.gold


Державний експерт експертної групи зі стратегічного планування та інституційного розвитку органів юстиції Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції (третя вакантна посада)

м. Київ, вул. Городецького,13

Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41

7700 грн

Загальні умови

Посадові обов’язки

     готує пропозиції щодо стратегічного планування діяльності Міністерства, удосконалення такого планування;

забезпечує підготовку пропозицій щодо удосконалення системи стратегічного планування;

     бере участь у підготовці  пропозицій щодо інституційного розвитку міністерства;

розробляє пропозиції щодо  формування цілей та пріоритетів діяльності міністерства у сферах його компетенції;

     забезпечує підготовку пропозицій Міністерства до проектів планів пріоритетних дій Уряду;

     взаємодіє із структурними підрозділами апарату Міністерства з метою проведення аналізу та узагальнення їх роботи з підготовки планів діяльності Міністерства для забезпечення їх відповідності цілям та пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планам пріоритетних дій Уряду, іншим документам державної політики;

     бере участь у проведенні експертизи і опрацюванні проектів законодавчих та інших нормативно-правових актів з питань стратегічного планування;

     виконує інші функції відповідно до Положення про Директорат, а також доручення керівництва  Міністерства.

Умови оплати праці

посадовий оклад – 7700 грн;

надбавка за виконання особливо важливої роботи –
28300 – 40 000 грн;

надбавка за ранг державного службовця – 200 – 500 грн;

надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;

інші виплати, премії – у разі встановлення.

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та строк їх подання

1. Копія паспорта громадянина України.

2. Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням основних мотивів щодо зайняття посади державної служби, до якої додається резюме у довільній формі.

3. Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4. Копія (копії) документа (документів) про освіту.

5. Оригінал посвідчення атестації щодо вільного володіння державною мовою.

6. Заповнена особова картка встановленого зразка.

7. Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за 2017 рік (надається у вигляді роздрукованого примірника заповненої декларації на офіційному веб-сайті НАЗК).

 

Документи подаються до 18 год 00 хв 19 березня 2018 року.

Конкурсна комісія знаходиться за адресою: м. Київ, пров. Рильський, 10

Додаткові (необов’язкові) документи

Копія сертифіката або іншого документа, що посвідчує успішне складення іспиту (тесту) щодо володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи;

інші додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші)

Місце, час та дата початку проведення конкурсу

м. Київ, вул. Січових Стрільців, 73, о 10 год. 00 хв.  23 березня 2018  року (тестування)

Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу

 Ходак Ганна Сергіївна, 271-15-41, kadrca@minjust.gov.ua

Кваліфікаційні вимоги

1.   

Освіта

ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра в галузі знань «Право» та/або в галузі знань «Міжнародні відносини» за спеціальністю «Міжнародне право»

2.   

Досвід роботи

Не потребує

3.   

Володіння державною мовою

Вільне володіння державною мовою

 

Вимоги до професійної компетентності

Ефективність аналізу та висновків

здатність узагальнювати інформацію;

здатність встановлювати логічні взаємозв'язки;

здатність робити коректні висновки

Командна робота

командна робота;

орієнтація на командний результат;

відкритість в обміні інформацією

Комунікація та взаємодія

вміння слухати та сприймати думки;

вміння дослухатися до думки, чітко висловлюватися (усно та письмово)

Досягнення результатів

чітке бачення результату;

сфокусовані зусилля для досягнення результату;

запобігання та ефективне подолання перешкод

Стресостійкість

розуміння своїх емоцій;

управління своїми емоціями;

оптимізм

Аналітичні здібності

логічне мислення;

абстрактне мислення;

Вербальне мислення

здатність розуміти та працювати з текстовою інформацією

Професійні знання

Вимога

Компоненти вимоги

Знання законодавства

-          Конституція України,

-          Закон України «Про державну службу»

-          Закон  України «Про запобігання корупції»

Знання спеціального законодавства, що пов’язане із завданнями та змістом роботи державного службовця відповідно до посадової інструкції (положення про структурний підрозділ)

1) Закон України «Про Кабінет Міністрів України»;

2) Закон України «Про центральні органи виконавчої влади»;

3) Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку України»;

4)Указ Президента України від 12.01.2015 № 5/2015 «Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020»;

5)Указ Президента України від 20 травня 2015 року № 276/2015 «Про Стратегію реформування судоустрою, судочинства та суміжних правових інститутів на 2015-2020 роки»;

6) розпорядження Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2017 р. № 275 “Про затвердження середньострокового плану пріоритетних дій Уряду до 2020 року та плану пріоритетних дій Уряду на 2017 рік”;

7) розпорядження Кабінету Міністрів України від 24 червня 2016 р. № 474 «Про затвердження Стратегії реформування державного управління України на 2016-2020 роки»;

8) розпорядження Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2017 р. № 1013 «Про схвалення Концепції оптимізації системи центральних органів виконавчої влади».