Stop AutoRedirect: DISABLED Switch state

This gateway through Tor hidden services provides convenient access to Web/Tor services. It is a pure proxy that forwards requests to the respective hidden/web service. We do not store any data and are not liable for the content. Abuse: abuse@onion.gold


Шкляр Сергій Володимирович

Заступник Міністра юстиції України з питань виконавчої служби

бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України, урядових комітетів, нарадах під головуванням Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України та Міністра Кабінету Міністрів України;

представляє питання міністерства на засіданнях Верховної Ради України та її органів, зокрема під час проведення "години запитань до Уряду", заслуховування звітів Кабінету Міністрів України, представлення законопроектів, розробником яких є міністерство, а також бере участь у роботі комітетів Верховної Ради України під час супроводження законопроектів, розробником яких є міністерство, а також законопроектів, ініційованих іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи;

представляє міністерство у відносинах із соціальними партнерами, неурядовими організаціями та іншими заінтересованими сторонами в рамках проведення консультацій з громадськістю;

представляє міністерство на міжвідомчих нарадах та інших заходах;

представляє міністерство у відносинах з органами Європейського Союзу та Ради Європи, іншими міжнародними (міждержавними) організаціями, а також під час зустрічей із представниками відповідних міністерств інших країн;

дає доручення, обов'язкові для виконання державними службовцями структурних підрозділів апарату міністерства, які спрямовуються ним;

здійснює інші повноваження, за дорученням Міністра;

забезпечує в межах повноважень взаємодію Міністерства з Апаратом Верховної Ради України, Адміністрації Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів України;

координує напрямки роботи та спрямовує діяльність структурних підрозділів, які безпосередньо підпорядковані Державному секретарю Міністерства:

Департаменту державної виконавчої служби;

Департаменту з питань судової роботи та банкрутства;

спрямовує діяльність науково-дослідних установ судових експертиз Міністерства юстиції України.

Біографія:

Народився 02 лютого 1972 року у місті Тульчин Вінницької області

Освіта:

  • У 1998 році закінчив Інститут міжнародних відносин Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, спеціаліст міжнародного права, референт-перекладач з німецької мови;

  • У 1998 році закінчив літній Віденський економічний університет за спеціальністю «Міжнародне право»;

  • У 2011 році закінчив Одеський державний економічний університет, спеціаліст, економіст за спеціальністю економіка підприємства;

  • У 2013 році здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук, захистивши кандидатську дисертацію на тему «Захист прав та інтересів суб’єктів господарювання у правовідносинах з органами Антимонопольного комітету України».

Трудова діяльність:

03.1990 – 05.1990

Учень слюсаря механічного цеху № 3 Мотоциклетного заводу

06.1990 – 05.1992

Служба в Збройних силах України

09.1992 – 12.1992

Референт філіалу АТ «Слов’янський діалог»

12.1992 – 07.1993

Інспектор відділу охорони і інкасації АКБ «Градобанк»;08.1993 – 09.1996 - консультант з правових питань ТОВ «Аудек»

10.1996 – 05.1997

Консультант з правових питань ТОВ «Форлауфер Київ Імобілієн»

05.1997 – 11.1998

Юрисконсульт Корпорації «Моноліт»

11.1998 – 01.1999

Начальник юридичного відділу ТОВ «Чиста нафта»

01.1999 – 04.1999

Провідний спеціаліст відділу правової підтримки Управління розслідування правопорушень на ринку цінних паперів та правозастосування Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку;

04.1999 – 10.1999

Державний податковий інспектор відділу правового забезпечення Державної податкової інспекції у Подільському районі м. Києва

10.1999 – 01.2002

Керівник департаменту судового представництва Адвокатського бюро «Хартман&партнери»

01.2002 – 11.2002

Керівник групи (головний спеціаліст) корпоративного права та з питань власності відділу корпоративного права, власності, загальноправових питань та вивчення законотворчості Правового департаменту Підприємства з іноземними інвестиціями «ТНК Україна»

12.2002 – 07.2003

Юрист, заступник директора ТОВ з іноземною інвестицією «Арцінгер та Партнери»

07.2003 – 08.2005

Директор ТОВ з іноземною інвестицією «Арцінгер Бондарєв Шкляр та Партнери»

09.2005 – 07.2013

Генеральний директор ТОВ «Адвокатська компанія «Арцінгер та Партнери»

з 09.2010 по цей час

Старший викладач кафедри галузевих правових наук Національного університету «Києво-Могилянська академія», читає курс з конкурентного права

07.2013 – 03.2015

Виконавчий директор Адвокатського об’єднання «Арцінгер»

з 18.03.2015

Заступника Міністра юстиції України з питань виконавчої служби