Stop AutoRedirect: DISABLED Switch state

This gateway through Tor hidden services provides convenient access to Web/Tor services. It is a pure proxy that forwards requests to the respective hidden/web service. We do not store any data and are not liable for the content. Abuse: abuse@onion.gold


Петренко Павло Дмитрович

Міністр юстиції України

279-66-64

364-23-93

визначає політику розвитку у сферах компетенції міністерства в межах загальної політики Кабінету Міністрів України у відповідних сферах, яку доводить до відома першого заступника міністра та заступників міністра, державного секретаря міністерства, керівників структурних підрозділів апарату міністерства;

визначає відповідно до стратегічних документів Кабінету Міністрів України, на основі інформації, підготовленої структурними підрозділами апарату міністерства за результатами аналізу державної політики та оцінки результатів її реалізації завдання, пріоритетні напрями роботи міністерства та шляхи виконання покладених на нього завдань, затверджує плани роботи міністерства, звіти про їх виконання;

здійснює керівництво діяльністю міністерства у процесі формування державної політики у сферах компетенції міністерства та обирає шляхи формування державної політики на основі альтернативних пропозицій, підготовлених апаратом міністерства;

визначає обов'язки першого заступника міністра та заступників міністра, розподіл повноважень міністра між першим заступником міністра та заступниками міністра, які вони здійснюють у разі його відсутності;

у межах компетенції організовує та контролює виконання міністерством Конституції України, законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України;

здійснює інші повноваження, визначені законом.

безпосередньо підпорядковані Міністру юстиції відповідно до законів України:

заступники Міністра;

Патронатна служба Міністра;

Відділ режимно-секретної роботи;

Сектор мобілізаційної роботи

Міністр є державним експертом з питань таємниць у Міністерстві юстиції України. Відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» здійснює віднесення інформації до державної таємниці за напрямами діяльності міністерства, які стосуються сфери оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, зміни ступеня секретності цієї інформації та її розсекречування.

 

Біографія:

Народився 17 липня 1979 року у місті Чернівці.

Освіта:

У 2001 році закінчив юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича з відзнакою за спеціальністю «Правознавство». Має освітньо-кваліфікаційний рівень магістра права.

У 2004 році закінчив Українську академію зовнішньої торгівлі за напрямком менеджмент зовнішньоекономічної діяльності. Має освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста з менеджменту зовнішньоекономічної діяльності.

У 2014 здобув науковий ступінь кандидата юридичних наук.

У 2015 році удостоєний звання «Заслужений юрист України».

Трудова діяльність:

01.2001 – 12.2001

Юрисконсульт приватної юридичної фірми

12.2001 – 12.2005

Головний юрисконсульт ВАТ «Державний ощадний банк України», робота на керівних посадах у департаменті правового забезпечення ВАТ «Ощадний банк України»

2006 – 2010

Приватна адвокатська практика

11.2010 – 12.2012

Депутат Київської обласної ради, член Постійної комісії з питань законності, правопорядку та боротьби з корупцією

12.12.2012 – 03.03.2014

Народний депутат України VII-го скликання від політичної партії Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина», № 52 в списку, секретар Комітету Верховної Ради з питань верховенства права та правосуддя

З 03.03.2014

Міністр юстиції України