Stop AutoRedirect: DISABLED Switch state

This gateway through Tor hidden services provides convenient access to Web/Tor services. It is a pure proxy that forwards requests to the respective hidden/web service. We do not store any data and are not liable for the content. Abuse: abuse@onion.gold


Бернацька Наталія Іларіонівна

Перший заступник Міністра юстиції України

бере участь у засіданнях Кабінету Міністрів України, урядових комітетів, нарадах під головуванням Прем'єр-міністра України, Першого віце-прем'єр-міністра України, віце-прем'єр-міністра України та Міністра Кабінету Міністрів України;

представляє питання міністерства на засіданнях Верховної Ради України та її органів, зокрема під час проведення "години запитань до Уряду", заслуховування звітів Кабінету Міністрів України, представлення законопроектів, розробником яких є міністерство, а також бере участь у роботі комітетів Верховної Ради України під час супроводження законопроектів, розробником яких є міністерство, а також законопроектів, ініційованих іншими суб'єктами права законодавчої ініціативи;

представляє міністерство у відносинах із соціальними партнерами, неурядовими організаціями та іншими заінтересованими сторонами в рамках проведення консультацій з громадськістю;

представляє міністерство на міжвідомчих нарадах та інших заходах;

представляє міністерство у відносинах з органами Європейського Союзу та Ради Європи, іншими міжнародними (міждержавними) організаціями, а також під час зустрічей із представниками відповідних міністерств інших країн;

дає доручення, обов'язкові для виконання державними службовцями структурних підрозділів апарату міністерства, які спрямовуються нею;

здійснює інші повноваження, за дорученням Міністра;

відповідальна за виконання функцій із забезпечення взаємодії з Верховною Радою України та її органами і координацію законопроектної роботи;

забезпечує в межах повноважень взаємодію Міністерства з Апаратом Верховної Ради України, Адміністрації Президента України та Секретаріату Кабінету Міністрів України;

координує напрямки роботи та спрямовує діяльність структурних підрозділів, які безпосередньо підпорядковані Державному секретарю Міністерства:

Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції;

Департаменту публічного права;

Департаменту приватного права;

Департаменту реєстрації та систематизації правових актів;

Управління взаємодії з органами державної влади;

спрямовує діяльність територіальних органів юстиції.

Перший заступник Міністра є державним експертом з питань таємниць у Міністерстві юстиції України. Відповідно до вимог Закону України «Про державну таємницю» здійснює віднесення інформації до державної таємниці за напрямами діяльності міністерства, які стосуються сфери оборони, економіки, науки і техніки, зовнішніх відносин, державної безпеки та охорони правопорядку, зміни ступеня секретності цієї інформації та її розсекречування.

Є головою експертної комісії з питань таємниць Міністерства юстиції України та експертної комісії Міністерства юстиції України.

Біографія:

Народилася 23 квітня 1986 року у місті Черкаси.

Освіта:

  • У 2008 році закінчила Одеську національну юридичну академію за спеціальністю «Правознавство». Має освітньо-кваліфікаційний рівень магістра права;

  • У 2011 році закінчила аспірантуру Одеської національної юридичної академії, здобула науковий ступінь кандидата юридичних наук.

Трудова діяльність:

09.2010 – 03.2012

Асистент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія»

03.2012 – 03.2014

Доцент кафедри міжнародного права та міжнародних відносин Національного університету «Одеська юридична академія»

з 2013

Отримала свідоцтво на право заняття адвокатською діяльністю

03.2014 – 01.2015

Урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини

з 14.01.2015

Перший заступник Міністра юстиції України