Stop AutoRedirect: DISABLED Switch state

This gateway through Tor hidden services provides convenient access to Web/Tor services. It is a pure proxy that forwards requests to the respective hidden/web service. We do not store any data and are not liable for the content. Abuse: abuse@onion.gold


01-02-201811:23

Запорізька юстиція підписала угоду про співпрацю з Національним технічним університетом

Сьогодні Сергій Васильцов – начальник головного територіального управління юстиції у Запорізькій області та Сергій Бєліков – ректор Запорізького національного технічного університету підписали угоду про співробітництво Державного вищого навчального закладу «Запорізький національний технічний університет» Міністерства освіти і науки України та  Головного територіального управління юстиції  у Запорізькій області.

Предметом цієї Угоди є співпраця ГТУЮ та ЗНТУ у галузі правової освіти, а також проведення виробничої, навчальної, переддипломної практики студентів юридичного факультету Університету, стажування громадян віком до 25 років, які є студентами третього і вище курсів Університету за спеціальностями галузі знань «Право» та «Правоохоронна діяльність» в Головному територіальному управлінні юстиції.

Сергій Васильцов наголосив на важливості підписання такої угоди для обох сторін, та зазначив, що: «Сучасна юстиція знаходиться в активній стадії реформування. Міністерство юстиції України, як одне з найпрогресивніших,  потребує залучення молодих прогресивних кадрів, котрі будуть нам допомагати здійснювати реформи та втілювати в життя ініціативи Мінюсту!»

Угода також передбачає налагодження конструктивного діалогу, мобілізацію ресурсів, об’єднання зусиль, заохочення кращої практики та координацію діяльності для підвищення рівня правової освіти населення, реалізації права на безоплатну правову допомогу в межах Запорізької  області.