Stop AutoRedirect: DISABLED Switch state

This gateway through Tor hidden services provides convenient access to Web/Tor services. It is a pure proxy that forwards requests to the respective hidden/web service. We do not store any data and are not liable for the content. Abuse: abuse@onion.gold


До Вашої уваги доводиться оновлений перелік запитань для кваліфікаційних іспитів кандидатів у приватні виконавці.

Додатково Міністерство юстиції наводить таксономію іспиту, в якій зазначається перелік тем та розділів правових знань, що стануть предметом перевірки на кваліфікаційних іспитах у розділі теоретичних завдань. Наведену таксономію, як і усі запитання, було розроблено та погоджено у тісній співпраці Міністерства з іноземними партнерами (Офіс Координатору проектів ОБСЄ в Україні, Проект ЄС "Підтримка реформ у сфері правосуддя") та українських експертних громадських організацій (Українська екзаменаційна мережа, Центр комерційного права).

Таксономія іспиту

Загальні питання

Зразок практичного завдання

Зразок-відповідь на практичне завдання

Зразок ситуаційного завдання