Stop AutoRedirect: DISABLED Switch state

This gateway through Tor hidden services provides convenient access to Web/Tor services. It is a pure proxy that forwards requests to the respective hidden/web service. We do not store any data and are not liable for the content. Abuse: abuse@onion.gold


Департамент державної реєстрації та нотаріату

Керівництво

 

Департамент державної реєстрації та нотаріату

 

Директор департаменту

Гайдук Віталій Михайлович

(044)233 65-20 v.haiduk@ddr.minjust.gov.ua

 

Заступник директора департаменту

Трофименко Іван Вікторович

(044)233-65-51 i.trofymenko@minjust.gov.ua

 

Діловод Департаменту державної реєстрації та нотаріату

 Абліцова Тетяна Олександрівна

(044)233-64-80 t.ablitsova@ddr.minjust.gov.ua

Управління державної реєстрації актів цивільного стану

Начальник управління

Дубиківська Ірина Олександрівна

(044)233-64-73, i.dubykivska@ddr.minjust.gov.ua

Відділ організації роботи органів державної реєстрації актів цивільного стану та контролю

Заступник начальника управління – начальник відділу

Завгородня Олена Володимирівна

(044)233-65-43 o.zavhorodnia@drsu.gov.ua

Відділ міжнародної правової допомоги

Начальник відділу

Терещенко Тетяна
Григорівна

 (044) 233-64-79 t.tereshchenko@drsu.gov.ua

Відділ проставлення апостиля

Начальник відділу

Почекіна Ольга Олексіївна

(044)233-64-70 o.pochekina@drsu.gov.ua

 

Діловод Управління державної реєстрації актів цивільного стану

Матюшинець Оксана Геннадіївна

(044)233-64-75 o.matiushynets@drsu.gov.ua

Управління розгляду звернень та забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації

Заступник директора департаменту - начальник управління

Котяш Лада Павлівна (перебуває у відпустці по догляду за дитиною)

 

Відділ забезпеченнядіяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації прав

Начальник відділу

Макогон Єлизавета Сергіївна

(044)233-65-19, ye.makohon@ddr.minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

 Хафусова Владислава Вячеславівна

 (044)233-65-19, v.hafusova@drsu.gov.ua

Відділ розгляду звернень у сферах державної реєстрації

Заступник начальника управління - начальник відділу

Нікітін Володимир Вікторович

(044)233-65-52,
v.nikitin@drsu.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Скляренко Тетяна Ігорівна

(044)233-64-87,
t.romashkina@drsu.gov.ua

 

Діловод відділу розгляду звернень у сферах державної реєстрації

Орел Інна Миколаївна

(044)233-64-88, i.orel@ddr.minjust.gov.ua

Відділ забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Заступник начальника управління - начальник відділу

Кузик Павло В'ячеславович

(044)233-65-57,
p.kuzyk@ddr.minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Степанова Наталя Вікторівна

(044)233-65-22,

 

Діловод відділів забезпечення діяльності комісії з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації прав та з питань розгляду скарг у сфері державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців

Горбаль Катерина Петрівна

(044)233-65-36, k.horbal@drsu.gov.ua

Управління реєстрації громадських формувань, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств

Начальник управління

Юрчук Юрій Леонідович

yu.yurchuk@minjust.gov.ua

233-64-92

Відділ правової експертизи документів громадських формувань

Заступник начальника Управління – начальник відділу

Діденко Ганна Іванівна  

h.didenko@drsu.gov.ua

233-66-54

Відділ правової експертизи документів друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств

Начальник відділу

Ткачук Маріна Василівна

(044) 233-65-08 m.semenko@drsu.gov.ua

Сектор контролю та роботи з реєстрами

Завідувач сектору

Китрар Віталій Сергійович

 

v.kytrar@ddr.minjust.gov.ua

233-65-54

 

Діловод Управління реєстрації громадських формувань, друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств

Сербіна Яна Володимирівна

(044) 233-66-98 ya.serbina@ddr.minjust.gov.ua

Управління акредитації, контролю та моніторингу суб'єктів державної реєстрації

Начальник управління

Оскірко Аліса Олексіївна

(044)233-65-12, a.oskirko@ddr.minjust.gov.ua

Відділ акредитації та моніторингу суб’єктів державної реєстрації

 

 

 

Відділ контролю у сферах державної реєстрації

 

 

 

Сектор правового забезпечення

Завідувач сектору

 

 

Управління з питань нотаріату

Заступник директора департаменту – начальник управління

Смук Микола Миколайович

(044)233-65- 29

m.smuk@minjust.gov.ua

Відділ контролю у сфері нотаріату

Заступник начальниа управління - начальник відділу

Левченко Максим Владиславович

(044)233-65- 21

m.levchenko@minjust.gov.ua

 

Заступник начальника відділу

Долинна Наталія Олександрівна

(044)233-65-09 n.dolynna@minjust.gov.ua

Відділ організації нотаріальної діяльності та фінансового моніторингу

Начальник відділу

Захандревич Олена Миколаївна

(044) 233-65-07 o.zakhandrevych@minjust.gov.ua

Сектор консульської легалізації та проставляння апостилю

Завідувач сектору

Даценко Дмитро Андрійович

(044)233-64-71 d.datsenko@minjust.gov.ua

Діловод Управління з питань нотаріату

 

Карпова Вікторія Геннадіївна

(044) 233-65-42  v.karpova@minjust.gov.ua

Відділ реєстрації, акредитації засвідчувальних центрів, центрів сертифікації ключів та переакредитації акредитованих центрів сертифікації ключів

Начальник відділу

Карлаш Віталій Валерійович

(044)233-65-03 v.karlash@minjust.gov.ua